കുഞ്ഞു നന്മ

രാമപുരത്ത് വാര്യര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ യു.പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ രാമപുരം ശ്രീ രാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാലമ്പ ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തക വില്പന നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക് ക്ലാസ് നഷ്ടമാകാത്ത രീതിയില്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭം സാന്ത്വന സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. മാതൃഭൂമി സീഡ്, നന്മ ക്ലബ്ബുകളുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ആണ് പ്രവര്‍ത്തനം. ‘മീശ’ വിഷയം ഇക്കൊല്ലത്തെ കച്ചവടത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു എന്ന് കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി. കുട്ടികളുടെ…

I love spending time with Children

I love spending time with children for many reasons. One of the things I love most about them is the way they remind me to live in the moment. Unlike many adults, kids are generally uninhibited by the need to perform. They find great joy in the simple pleasures of life: catching fireflies, riding a…

Hard Work Never Goes In Vain

Hard work never goes in vain, however, one may feel that he has not achieved what he really deserved. This feeling should not prevent us from doing hard work. Destiny is not a miracle of one day, its durable and long lasting path full of hard work, struggle and miserable feeling of fear of failure…

Sometimes you need to step down as a leader

Every leader should instinctually know when it is time to step down. A lot of leaders let their ego get in the way of seeing things clearly. However, if you don’t allow your ego to cloud your decision, you will realise that stepping down when some things are not in our favor is actually a…

Know Yourself Raise Yourself

Whatever struggles you’re facing in your life today, don’t be afraid to dream big. No matter what calamity or strife has stricken you, what obstacles have been thrown in your way, or how many people have doubted you can ever achieve what you set out to accomplish, dare to dream big. Across the world and…

Mass Leader

“Individual efforts can bring excellence but only collective efforts can deliver effectively” – Shri Narendra Modi For Prime Minister Modi, the cardinal rule is- ‘We’ must take precedence over ‘I”. In every sense he remains a true mass leader. A true Karmayogi (doer), Mr Modi refuses to be cowed down by disasters and disturbances and…

Plastic free environment

“പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിരോധിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാര്‍ ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മള്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ ഇതിനു ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല..” എന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഷിനോട് ഒരു കടക്കാരന്‍. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും, പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിരോധനവും ഒക്കെ നിയമം വന്നാല്‍ മാത്രമേ നമ്മള്‍ അനുസരിക്കേണ്ടതായുള്ളൂ എന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരും മാറ്റത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു…