നിങ്ങൾ ആരാണ്?

കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയോട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ അയാൾക്കായി ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ, ബാക്കിയുള്ളവർ ആ തൊഴിൽ മൈം രൂപത്തിൽ കാണിക്കുക. ആ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ലക്ഷ്യം : ക്ലാസിന് ഇടയിൽ എനർജൈസർ ആയി ചെയ്യാം. എല്ലാവരേയും ഊർജ്ജസ്വലരാക്കാനും ഇടയ്ക്ക് നർമ്മം നിറഞ്ഞ ചില നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായിക്കും. സന്ദേശങ്ങൾ : ടീം പ്രവർത്തനം, ആശയവിനിമയം, ശ്രദ്ധ, നിരീക്ഷണപാടവം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച…

തിരയാം കണ്ടെത്താം

ഗ്രൂപ്പിൻറെ വലുപ്പം: 10 മുതൽ 30 വരെസമയം: 30 മിനിറ്റ്ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: പേപ്പറും മാർക്കറുകളും ലക്ഷ്യംപരസ്പരം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നതിനും കൂടുതൽ അടുത്ത് അറിയുന്നതിനും. പരിസരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും (observation) ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനും, അയാളെ വേദിയിൽ വന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സഭാകമ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനും. എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണംഒരുപാട് നീണ്ടുനിൽക്കുന്നക്യാമ്പുകളുടെയും ക്ലാസുകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പരസ്പരം പരിചയക്കുറവുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലത്. ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയോടും അവരവരുടെ 3 വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ…

Among Us

എന്തിന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു: ഇത് ഒരു എനർജൈസർ ആയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലാസുകൾക്കിടയിൽ ഇടവേളകളിൽ കളിപ്പിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലിപ്പം : 10 (ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും കൊലപാതകിയുടെ എണ്ണവും കൂടും) കളി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൊലയാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൊലയാളി ആണെന്ന് എല്ലാവരോടുമായി പറയുക. അത് ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക. വിസിൽ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എല്ലാവരും കളി നടക്കുന്ന റൂമിൽ പലവഴിയിലേക്കായി നടക്കുക. പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ 5 സെക്കന്റ് നേരം…

മനുഷ്യ യന്ത്രങ്ങൾ

എന്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നു ? ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് മനുഷ്യ യന്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്‌ഷ്യം. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിനെ സജ്ജീവമാക്കുക. ആവശ്യമായ സമയം: 10 – 15 മിനിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലുപ്പം : പരിമിതികൾ ഇല്ല. എന്നാൽ 8 – 12 പേരടങ്ങിയ ചെറു ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയി മാറ്റുക. നടപടിക്രമം ഗ്രൂപ്പിനെ ടീമുകളായി വിഭജിക്കുക. ടീമുകൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നൽകുക. ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും തയ്യാറാക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും….

എന്താണ് പരിഹാരം ?

എന്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നു ? തന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കാണുന്നതിനായി കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോർമിംഗ് നടത്തുന്നതിന്. പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്. ബ്രെയിൻ‌സ്റ്റോമിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്. ആവശ്യമായ സമയം : 30 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെ (നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രശ്‌നമനുസരിച്ച്) ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലുപ്പം: നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നാൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ പങ്കാളികളുടെ ഉപഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവശ്യസാധനങ്ങൾ: ഫ്ലിപ് ചാർട്ടുകൾ, കടലാസുകൾ, മാർക്കർ പേനകൾ എന്നിവ ഓരോ…

ഓട് ചങ്ങായി ഓട്

എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക. അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരാളെ നിർത്തുക. വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് 1 മിനിട്ട് സമയം അനുവദിച്ചു നൽകുക. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ (ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരാളെയും വലത് വശത്തുള്ള മറ്റൊരാളെയും) പരിചയപ്പെടുക. അവരുടെ പൂർണ നാമം ചോദിച്ചറിയുക. ഒരു മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളി ആരംഭിക്കാം. നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെയെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് “ഇടത്” അല്ലെങ്കിൽ “വലത്” എന്ന് പറയുക. നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ…

ചെരുപ്പുകൾ കഥപറയുമ്പോൾ

എല്ലാവരും വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും അവരവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ വട്ടത്തിന്റെ നടുവിലായി കൊണ്ടിടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക.സ്വയം ഒരു വ്യക്തിയോട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അതിനുശേഷം തന്റേതല്ലാത്ത ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. ശേഷം,ആ ജോഡി ചെരിപ്പുകളുടെ ഉടമയെ വിവരിക്കുക (അത് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ).ആ ചെരുപ്പിന്റെ ഉടമയുടെ സ്വഭാവം, പ്രായം, മാനഭാവം, വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങി ആ ചെരുപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നവ എല്ലാം പറയട്ടെ. ശേഷം, ആ ഉടമ ആരാണെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക….

Treasure Hunt 1.0

ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് രസകരമായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആണ് Treasure Hunt 1.0. കളിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, നിരീക്ഷണ പാടവം, ഓർമ്മശക്തി തുടങ്ങി പല സ്കില്ലുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കളി അത്യന്തം രസകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു ലെവലിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് ആയി ഈ സൈറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനായുള്ള ക്ലൂ ആണ് താഴെ. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ വാക്ക് കണ്ടെത്തൂ…

Children need your presence more than your presents

We all lead busy lives these days and it’s increasingly hard to be present with our children even when we are in their presence. While some of us can’t control the quantity of time we have with our children, we can all control the quality of time we spend with our family, so be present…

അക്ഷര 2019

ജൂണിൽ സ്‌കൂൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു അധ്യായന വർഷം കൂടി വരവായി. പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളും, പുത്തൻ മണമുള്ള പുസ്തകങ്ങളും, ബാഗുകളും, കുടയും ഒക്കെയായി സ്‌കൂളിലേക്ക് പോയിരുന്ന കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകികൊണ്ടാകട്ടെ ഈ അധ്യായന വര്ഷത്തിന്റെ തുടക്കം…

പക്ഷികൾക്ക് ദാഹജലം

ഈ വേനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ ഇതാ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനം. വേനലിൽ ദാഹജലത്തിനായി വലയുന്ന കുരുവികൾക്കും മറ്റു ചെറു ജീവികൾക്കും വീടിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റിവെക്കാം. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ 8547313037 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് വാട്ട്സാപ്പ് ചെയ്യൂ… തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം…