സ്നേഹാദരങ്ങൾ

നടയറ ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം ഹൈ സ്‌കൂളിന്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും 100 ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച് ഒരു ഹാട്രിക് തിളക്കത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്‌കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം അൽപ്പനേരം ചിലവഴിക്കാനും സാധിച്ചു.. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വിജയാശംസകൾ… ഹാട്രിക് നേട്ടവുമായി GMHS തിളങ്ങട്ടെ…

Honor from Yogakshemasabha Yuvajanasabha Thrissur

This year, many people have faced serious challenges to their mental health. Along with the health impacts of the disease, COVID-19 has led to, self and social isolation, disconnection from family and friends, quarantine, and lockdowns on movement resulting in more people than ever experiencing feelings of helplessness, isolation, grief, anxiety, and depression. Demand for…

TRAINERS EXCELLENCE AWARDS 2019-2020

Won Trainers Excellence Award 2019-20 Jointly Organized by National Institute for Training and Educational Research- NaITER and Rotary Club of Kazhakuttom.

Pratheeksha Appreciation

Certificate of appreciation for the support in becoming a sponsor through Pratheeksha Charitable Society.

Best Youth Volunteer

Received Award for best youth volunteer sponsored by Vaikundam Govindan Namboothiri, as part of Yogakshemasabha State Meeting 2019.