ഒഴിവാക്കാം ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഏതുതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമാകട്ടെ… മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്ന രീതി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മതിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തെറ്റായ രീതികൾ തുടരുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ മോശം അഭിപ്രായം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകും.

മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങൾ…

  • ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തറയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക എന്നത് വളരെ മോശം ശീലം ആണ്. ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നേരിട്ട് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആളുകളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മോശമാണെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കാതെ വേണം സംസാരിക്കാൻ എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല.
  • നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കുനിഞ്ഞോ കൂനിയോ ഇരിക്കുക/നിൽക്കുക. നിവർന്നു നിൽക്കുക. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ കൂനിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായി കാണപ്പെടും. നേരെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉയരമുള്ളവനാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള രൂപം നൽകുകയും ചെയ്യും.
  • മുഖം ചുളിക്കുകയും വേണ്ടത്ര പുഞ്ചിരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മോശം ലക്ഷണം ആണ്. മോശം മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ സുഖകരമായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉത്സാഹഭരിതരായ, ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുഖം ചുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • അപരിചിതരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. നിങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ, അപരിചിതരോട് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ശരി, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നയാളാണ്, കാര്യങ്ങൾ മാറി. അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, എല്ലാത്തരം ആളുകളുമായും സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്.
  • ആദ്യ മതിപ്പ് മോശം ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ മതിപ്പ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻവിധി വെക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തിയുമായി ആദ്യം തന്നെ നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • നന്നായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മികച്ച കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതി മികച്ചത് ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സംസാരിക്കണമെന്നല്ല. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിക്കണം എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിവേകപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റു വ്യക്തികൾ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s