കുട്ടികൾ ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളവരായി വളാരൻ 10 വഴികൾ

ദൈവം നമുക്കു തരുന്ന നിധി­ക­ളാണ്‌ മക്കള്‍ എന്നാണ്‌ എല്ലാ മാതാ­പി­താ­ക്ക­ളു­ടെയും വിശ്വാ­സം. നല്ല­ത്‌. പക്ഷേ ഈ നിധി­കളെ ഒരു­പോ­റലും ഏല്‍പ്പി­ക്കാതെ കാത്തു­സൂ­ക്ഷി­ക്കു­കയും അതിന്റെ മാറ്റും തിള­ക്കവും വര്‍ദ്ധി­പ്പി­ക്കു­കയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്ത­ര­വാ­ദിത്വം നിറ­വേ­റ്റാന്‍ പല മാതാ­പി­താ­ക്കള്‍ക്കും കഴി­യു­ന്നി­ല്ല. ഒന്നാ­ലോ­ചിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു ഓട്ടോ­റി­ക്ഷയോ കാറോ ബസ്സോ ഓടി­ക്ക­ണ­മെ­ങ്കില്‍ നന്നായി പഠി­ക്കു­കയും പരി­ശീ­ലി­ക്കു­കയും ചെയ്യേണ്ടേ ?
അത്‌ മാത്രമോ ?


ഒടുവില്‍ ഡ്രൈവിങ്‌ പഠിച്ചു എന്ന്‌ ബോധ്യ­പ്പെ­ടുത്തി അതിന്‌ ലൈസന്‍സും എടുക്കണം. എന്നാല്‍ ദൈവ­ത്തിന്റെ നിധി­ക­ളായ കുഞ്ഞു­ങ്ങളെ വളര്‍ത്താനോ ?
അച്ഛ­ന­മ്മ­മാര്ക്ക്‌ ഒരു പരി­ശീ­ല­നവും ലഭിക്കുന്നി­ല്ല. ഒന്നും തര­പ്പെ­ട്ടു­കാ­ണു­ന്നു­മില്ല. അച്ഛ­ന­മ്മ­മാര്‍ അവ­ര­വര്ക്ക്‌ തോന്നിയ രീതി­യില്‍ മക്കളെ വളര്‍ത്തു­കയാണ്‌. വേണ്ട ശ്രദ്ധയും പരി­ച­ര­ണവും ലഭി­ക്കാ­ത്ത­തി­നാല്‍ പല കുട്ടി­കളും വ്യക്തി­ത്വ­ം വിക­സി­ക്കാതെ മുര­ടി­ച്ചു­പോ­കു­ന്നു. ചിലര്‍ സാമൂ­ഹ്യ­വി­രു­ദ്ധ­രായി മാറി­യാ­ലു­മാ­യി.

കുട്ടികൾ ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളവരായി വളാരൻ ഇതാ ചില വഴികൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s