വ്യക്തിത്വ പരിശോധന

ഈ വ്യക്തിത്വ പരിശോധനയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെയും ആധിപത്യ സ്വഭാവങ്ങളെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു..

വ്യക്തിത്വം എന്ന ആശയം ഉജ്ജ്വലമായ ഒന്നാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാതലുമായി ഉയർന്ന മാനസിക സങ്കീർണ്ണതയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ ഒരേസമയം സ്ഥിരവും മാറ്റാവുന്നതും പൊതുവായതും നിർദ്ദിഷ്ടവും ലളിതവും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്.

വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മിൽ പലരും പങ്കിടുന്ന ജിജ്ഞാസ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ വ്യക്തിത്വ പരിശോധനകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയെ അവ്യക്തവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചാൽ അതിൽ അർത്ഥം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ, ചുവടെയുള്ള വ്യക്തിത്വ പരിശോധനയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ചിത്രം നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആദ്യ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയയുടനെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.

 • കുതിരകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പിന്തുടരാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേരക ജീവിതശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സഹജസ്വഭാവം പിന്തുടരുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ സാമൂഹികവും ഉചിതവുമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുവാനും ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാനും കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ അടയാളമാണ് അവ. കൂടാതെ, ആദ്യം കുതിരയെ കാണുന്നവർ ശക്തമായ ലൈംഗിക ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 • നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് കോഴി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മഹത്വം പൂർണ്ണ നേട്ടത്തിനായി കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ആവേശം പങ്കിടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഒരു “കോഴിയാണ്” എന്ന അർത്ഥം അല്ല ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവരുടെ അറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ്യത കണക്കിലെടുത്ത്, “പൗര ഉത്തരവാദിത്വം, ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം, ദയ, ആത്മവിശ്വാസം” എന്നീ അഞ്ച് സദ്ഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിന് ചൈനക്കാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കോഴികളെ പ്രശംസിക്കുന്നു.
 • ഞണ്ടിനെ ആദ്യം കണ്ട കൂട്ടർക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും നേരായ പാതയിലൂടെ പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു വശത്തേക്ക് കടന്ന് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് ശേഖരിക്കാൻ ഇത്തരക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു സമൂഹ ജീവിയെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആത്മ പരിശോധനയ്ക്കായും ആത്മ പ്രതിഫലങ്ങൾക്കായും ഒറ്റപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. എപ്പോൾ നീങ്ങണമെന്നും എപ്പോൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ ചാടിയിറങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾ ലജ്ജാശീലനും വളരെ സെൻ‌സിറ്റീവും ആയ ഒരാളായിരിക്കാം. അതേസമയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആകാം. സമയം ഏകാന്തതയോടെയും വിവേകത്തോടെയും നിങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.
 • പച്ചക്കുതിരയെ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് സമാധാനവും ശാന്തതയും ഏകാന്തതയും ആവശ്യമാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള അരാജകത്വവും ശബ്ദവും മൂലം ഒരു പരിധിവരെ തളർന്നുപോയ ആളുകളാണ് ഇക്കൂട്ടർ. ബാഹ്യശക്തികളെ എങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ആന്തരിക സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. അവർക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള കരുത്തും പ്രചോദനവും ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ആവശ്യാനുസരണം പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയും ഉൾക്കാഴ്ചയുമുണ്ട്.
 • നമ്മൾ പരിഷ്‌കൃത സൃഷ്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാമെല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ വന്യമായ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രേരണകളെ മാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെന്നായ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയെങ്കിൽ, ഐക്യവും അച്ചടക്കവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ സംഘടിത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി ശക്തവും വൈകാരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ വേഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശക്തനും ബുദ്ധിമാനുമാണ്. ഒപ്പം, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തമായ ഒരു ശൃംഖല നിലനിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശമായ സമയത്ത്, ഘടനയ്ക്കും അതിരുകൾക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം കാരണം പലപ്പോഴും കർക്കശവും മത്സരബുദ്ധിയുള്ളതും ആയി നിങ്ങൾ മാറിയേക്കാം.
 • നിങ്ങൾ നായയെ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങളോട് തന്നെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും പുലർത്താൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അർഹിക്കുന്ന ആത്മാഭിമാനത്താൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ മാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ചൈതന്യവും സ്നേഹത്തിനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാൻ ആർക്കും വളരെ പ്രയാസമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹവും മ്യതയും സംരക്ഷണഗുണവും പുറപ്പെടുന്നു.
 • കഴുകനെ ഉടൻ കാണുന്ന വ്യക്തി, അയാളുടെ ആത്മീയ പാതയുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആഴ്ന്നിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വാതിലുകൾ വിശാലമായി തുറക്കാനും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുതിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ കഴുകനുമായി നിങ്ങൾ യോജിക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾ വായു പോലെ സ്വതന്ത്രരാണ. ദൃഢമായി നിലത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വളർച്ചയ്ക്കായി അതിനുതകുന്ന വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം (അതിനുതകുന്ന വ്യക്തികൾക്കൊപ്പം) ചേർന്ന് നിൽക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ ആന്തരിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും.
 • ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ട ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകും. മറുവശത്ത്, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം മനോഹരമായ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവ സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സെൻ‌സിറ്റീവായ ഒരു വശമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകുകയും ചെയ്യാം. ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം തിളങ്ങുന്നു, നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുന്നു.
 • പ്രാവ് സമാധാനത്തിന്റെ ശാശ്വത ചിഹ്നമാണ്. ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾ നീട്ടി കാറ്റിന് കീഴടങ്ങുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെ ആ കാറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. (അതായത്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തും എന്ന് തന്നെ..) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗമ്യരും ദാനശീലരും ആണ് ഇക്കൂട്ടർ. നിരപരാധിയുടെ ഗുണനിലവാരം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അത് പലരെയും ആകർഷിക്കുന്നു (ചില സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം). നിങ്ങളുടെ ഉദാരമായ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ആപത്തിൽ ചെന്ന് എത്തിച്ചേക്കാം.

(ഈ വ്യക്തിത്വ പരിശോധനയെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.)

One Comment Add yours

 1. രസകരം! എന്റേത് ഏറെക്കുറെ ശെരിയാണെന്നു തോന്നി.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s