PSYCHOMAN | Edition 01

PSYCHOMAN എന്നത് തികച്ചും സൗജന്യമായ ഒരു ഓൺലൈൻ മാസികയാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏതാനും കുറച്ച് ലേഖനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അതിലെ അറിവുകൾ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ആദ്യത്തെ ലക്കത്തിൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സദ്ഗുരു, മാതാ അമൃതാനന്ദമയി എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങക്കൊപ്പം ഡോ. സംഗീത എൻ ആർ, ഡോ. ദേവി നാരായണൻ എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s