പകരക്കാരന്‍

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാ നിരൂപണ പുസ്തക അവാര്‍ഡ് ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയുടെ (മുത്തച്ഛന്‍) “കളമെഴുത്ത് ഒരു പൈതൃകകല” എന്ന പുസ്തകത്തിന്‌ ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ മുത്തച്ഛന് വേണ്ടി പുരസ്കാരം ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ. കെ. ബാലനില്‍ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

IMG_2719

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s